Nasze Usługi

Zakres naszych usług to przede wszystkim:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
- rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT;
- sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT;
- sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;
- reprezentowanie Klientów przed organami skarbowymi.

a ponadto:
- bezpłatna pomoc przy zakładaniu działalności;
- bezpłatne doradztwo z zakresu kadr i płac oraz zagadnień księgowych;
- bezpłatny odbiór dokumentów od Klientów.


Kompleksowe usługi księgowe oferowane przez nasze biuro rachunkowe to przede wszystkim prowadzenie wymaganej  prawem dokumentacji, wypełnianie deklaracji podatkowych, rozliczeń z ZUS, zeznań i sprawozdań dla celów statystycznych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.

Pomagamy też w zakładaniu oraz zamykaniu działalności gospodarczej poprzez   pokierowanie do odpowiednich instytucji, wypełnianie wymaganych dokumentów oraz  wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania.
 
W ramach udzielonego pełnomocnictwa w zakres usług wchodzi też reprezentowanie Klienta w wybranych przez niego instytucjach a także podpisywanie dokumentów.

Oferujemy również odbiór dokumentów z siedziby Państwa firmy lub innego dogodnego miejsca.